Adgang til ridning i urørt skov kan være i fare

Af: Kristina Christensen

30 januar 2024

Muligheden for at færdes i en skov kan blive forringet som følge af forvaltningplaner og udpegninger af urørt skov

Der er tale om områder, der risikerer at blive mindre tilgængelige for ryttere til hest. På landsplan drejer det sig lige nu om 52 skove. Årsagerne til adgangsforringelser kan være: Flere væltede træer, flere våde områder samt udsatte græssere.

Dansk Islandshesteforening opfordrer derfor til, at orientere sig om hvilke skove, der er lavet forvaltningsplaner for med henblik på at indgive høringssvar.

For rytterne og heste for vogn kan kommende hegninger med store græssere være særligt problematisk, da det kan hindre den reelle adgang til området – faktisk på lige fod som naturnationalparker.

Læs Dansk Islandshesteforenings opfordring til berørte ryttere her