Om TÖLT

TÖLT elsker den islandske hest. Det samme gør redaktionen og vores læsere. Det fællesskab bidrager vi til og taler ind i som et dynamisk og nuanceret medie. Som læser kan du regne med, at fakta er på plads. Vi bruger de kilder, der ved mest om de emner, vi sætter fokus på.

Vi fortsætter redaktionelt, hvor det det trykte magasin TÖLT hørte op og fokuserer endnu mere på hestefaglig viden af høj kvalitet, kort nyt, tendenser, baggrund, spændende hestefolk, spændende heste og ”news you can use.”

Omdrejningspunktet er islandske heste og alt det, der hører med. Alt det, vi samles om. Alt det, vi taler om. Stoffet er formidlet på en lettilgængelig og nærværende måde, som samtidig viser og underbygger mediets lødighed og faglighed.

Vi ser og hører målgruppen og den virkelighed, medlemmerne af Dansk islandshesteforening lever i og er optaget af. Vi formidler viden, inspirerer, motiverer, bringer nye perspektiver.

TÖLT er velskrevet nichestof, som du ikke kan få andre steder. For medlemmerne bliver det på sigt en uundværlig platform, der formidler viden om hestevelfærd, horsemanship, sport, avl, naturridning, tendenser og sundhed indenfor islandske heste.

Vores egne historier er højt prioriteret. Samtidig følger vi med i, hvad der sker i medielandskabet omkring heste. Vi perspektiverer relevante nyheder til vores verden – eller perspektivere vores nyheder til verden omkring os.

TÖLT ejes og drives af:

Dansk Islandshesteforening,
Bedervej 101,
8320 Mårslet.
www.islandshest.dk

Ophavsret

Al tekst på denne side, er beskyttet af loven om ophavsret. Det er ikke tilladt at “låne” eller kopiere hele eller dele af teksten uden forudgående skriftlig samtykke. Vælger du at citere denne side, skal du huske at lave et link til siden, hvilket er krævet lovmæssigt i forhold til god citatskik. God citatskik indebærer også, at du ikke må anvende citatet i en for ophavsmanden krænkende sammenhæng, fx kommercielt. Du har pligt til at angive ophavsmandens navn :“ Dansk Islandshesteforening” samt angive kilden: www.magasinettolt.dk, så det fremgår klart, hvor citatet er taget fra.
Er der spørgsmål, så kontakt medredaktør kristina@islandshest.dk FØR du anvender noget af vores materiale.