Nyt forslag: nationalt net af naturstier

Af: Pernille Engsig Eskildsen

04 oktober 2021

Regeringen foreslår et nationalt net af stier og ruter for vandrere, cyklister, ridende og mange andre

”Danmarks naturstier – en omvej værd” skal være et nationalt sti- og rutenetværk, som skaber sammenhængende naturskønne ruter, øger tilgængeligheden til naturen, skaber gode vilkår for friluftslivet og styrker formidlingen oplevelser.

Naturstierne er et nyt forslag fra regeringen, der skal samle eksisterende stier og over tid etablere nye. Målet er at sikre adgang til naturen for en række brugergrupper.

Net af stier – også til ridende

– Vi har en fantastisk natur i Danmark. Den skal vi både nyde og passe på. Jeg tror, de fleste danskere kender til Margueritruten. Tænk hvis vi kunne få et lignende net af ruter og stier over hele landet for vandrere, cyklister, ridende og mange andre, som kan komme ud i den unikke danske natur og få store naturoplevelser. Vi har Margueritruten for bilkørsel, nu kan vi få en Margueriterute for alle os med hang til vandrestøvler og natur, siger miljøminister Lea Wermelin.

 Ideen er at forankre ”Danmarks naturstier – en omvej værd” i staten, og konceptet er udviklet i samarbejde med KL og Friluftsrådet, som bliver vigtige samarbejdspartnere i det videre arbejde.

Danmarks naturstier – en omvej værd

Nu rækker vi ud til centrale aktører for i fællesskab at lave et nationalt netværk af naturstier, så endnu flere kan få glæde af naturen. Tænk, hvis vi snart kan gå via naturskønne stier fra Gedser til Skagen, siger miljøminister Lea Wermelin.

Projektet udvikles med inspiration fra netværk af stier og ruter i andre europæiske lande, bl.a. Holland Cycling Routes og Switzerland Mobility.

Planen om netværk af naturstier vækker begejstring hos Dansk Islandshesteforening, der har budt ind med ønsker og idéer:
– TÆNK, hvis det bliver muligt, i vores tid at ride fra Tisvilde til Thy via Langeland!
Sådan kommenterer Caroline Seehusen, formand for Natur- og Breddekomitéen i Dansk Islandshesteforening nyheden om initiativet “Danmarks naturstier – en omvej værd.”
Hun forklarer:
– Dansk Islandshesteforening og Dansk Rideforbund indsendte i december 2019 seks ideer til regeringens Natur- og Biodiversitetspakke. Heriblandt “Sammenhængende gang- cykel- hestevogns- og rideruter” samt “Heste skaber spor og biodiversitet i naturkorridorer”.
– Vi har løbende været i tæt dialog med Friluftsrådet omkring vores ønsker og ideer, og den 30. september 2021 præsenterede miljøministeren sammen med Friluftsrådet til vores glæde initiativet “Danmarks naturstier – en omvej værd.”

Forslag: 5 mio. kr. årligt til at:

  • Samle eksisterende rekreative og naturnære stier og ruter i et nationalt netværk, som sikrer god, tilgængelig adgang til naturen og udendørs kulturelle seværdigheder samt skaber forbindelser mellem naturområder. Over tid etableres nye stier og ruter for at gøre netværket mere fintmasket.
  • Samle data om stier og ruter i én samlet database og formidle netværkets stier samlet på en brugervenlig formidlingsplatform.
  • Udvikle et sæt af formidlings- og kvalitetsstandarder, som stier og ruter i netværket etableres, vedligeholdes og formidles efter, og som sikrer en høj natur- og oplevelsesværdi for borgere og turister.Kilde: Miljøministeriets hjemmeside