Ta´med: offentligt møde om velfærd for sportsheste

Af: Pernille Engsig Eskildsen

Foto: Sasha Nellemose

07 september 2021

Hestesporten er favner mange forskellige discipliner, som alle udvikler sig løbende. – Også i måden man ser på hestenes velfærd. Den øgede interesse for dyrevelfærd i samfundet betyder, at flere og flere interesserer sig for dyrs vilkår. Ikke blot under produktionsforhold men også forholdene for hobbydyr og dyr, der bliver brugt til konkurrencer.

Hvor er vi på vej hen i hestesportens forskellige verdener? Gør vi det godt nok? Er der noget, vi kan gøre bedre? De spørgsmål kommer vi omkring, når Center for Forskning i Familiedyrs Velfærd holder offentligt møde om velfærd for heste, som deltager i hestesport.

Forskellige oplægsholdere

På mødet vil repræsentanter fra ledende hestesportsorganisationer i Danmark, bl.a. Dansk Islandshesteforening, præsentere deres arbejde med at udvikle og sikre hestevelfærden i sporten. De vil også give bud på, hvordan fremtidens hestesport ser ud. Desuden vil foredragsholdere, som beskæftiger sig med dyreetik og etik i ridesporten både i Danmark og i udlandet fortælle om, hvad der sker på området ude i verden.

Ny EU-guide, hestesprog og stress

Der vil være oplæg om den nye EU-guide for hold og brug af heste, overvejelser vedrørende medicin og doping samt en gennemgang af hestens ‘sprog’ og måling af stressreaktioner i forbindelse med ridning. Deltagerne kan også se frem til at blive klogere på årsager til rideulykker og forebyggelse af rideulykker.

Paneldebat

Dagen rundes af med en paneldebat, hvor mødedeltagerne kan stille spørgsmål og forslag til panelet. Ordstyrer for dagen er professor Peter Sandøe.

Mødet foregår her:

Forskningscenter Foulum (under Aarhus Universitet), Blichers Allé 20, 8830 Tjele

Dato: Lørdag d. 30 oktober 2021 kl 9:30-16.30.

Det koster 165 kr. at deltage (til dækning af forplejning) og kræver tilmelding (se link).

Se programmet og læs mere her!