Åbent brev: Tapning af blodhopper bryder med dyrebeskyttelseslove

Af: Pernille Engsig Eskildsen

Foto: Stock

20 januar 2022

Mængden og hyppigheden af tapning af blod fra drægtige hopper på blodfarme i Island overskrider lovgivningen i EU, Schweiz og USA. Det er helt uacceptabelt, konkluderer to dyrlæger i et åbent brev på FEIF´s hjemmeside.

I et 9 sider langt skriv redegør Barla Barandum og Ewald Eisenbügel for, hvordan islandske blodhopper på landets 119 blodfarme tappes for alt for meget blod alt for ofte.

Barandum er schweizisk hestedyrlæge, Eisenbügel er professor og tidligere chefdyrlæge i Zürich Zoo. Begge har en historie i FEIF og har beskæftiget sig indgående med avl og opdræt af islandske heste.

De såkaldte blodhopper lever på blodfarme, hvor de – når de er drægtige – bliver tappet for blod for at skaffe hormonet PMSG (Pregnant Mare Serum Gonadotropin). Hormonet bruges bl.a. i landbruget til at synkronisere grises brunst.

De islandske veterinærmyndigheder, MAST, tillader at tappe 5 liter blod fra hver hoppe én gang om ugen i 8 uger. Det er ifølge skribenterne mere end det dobbelte af, hvad internationale standarder accepterer. Tapning af blod fra drægtige hopper og hopper med føl er i øvrigt forbudt i EU og Schweiz, Island er det eneste land i Europa, som tillader den praksis.

Handel med PMSG er tilladt

Skribenterne oplyser, at syntetisk PMSG allerede er på markedet og påpeger det paradoksale i, at handel med PMSG stadigvæk er lovligt i EU samtidig med, at tapning af blod fra drægtige og diegivende hopper er forbudt, fordi det er et brud med dyrebeskyttelseslovene. Handel med PMSG debatteres aktuelt i Det Europæiske Råd.

Hopper tappes for alt for store mængder blod

Internationale studier viser, at maks. 7,5% af hoppens totale blod-volumen kan tappes ugentligt. Hvis islandske blodhopper får tappet 5 liter om ugen, svarer det til et sted mellem 16,50 og 20,40% af deres totale blodvolumen. Det sætter det selv den mest robuste, islandske hoppe under pres, skriver Eisenbügel og Barandum.

De påpeger de mulige alvorlige konsekvenser af tapning af så store mængder blod: Blodmangel, lavt blodtryk, svækket immunsystem, jernmangel, proteinmangel, organskader og at det foster, som hoppen bærer, udvikler sig til et føl med dårligt helbred.

Befinder sig i “en håbløs situation”

Forfatterne beskriver, hvordan blodhopperne lever halvvilde i flokke året rundt, hvor de har begrænset kontakt med mennesker.

Når de drægtige eller diegivende hopper drives ind en gang om ugen for at få tappet blod, bliver de skilt fra deres føl og bundet fast med hovedet i en abnormal position, så den 5 mm tykke nål til tapning kan sættes i det rigtige sted.

Hoppen kan have smerter og føle panik, og hun befinder sig ”i en håbløs situation” hvor hun ”giver op og overgiver sig til det uundgåelige”. Disse betingelser er komplette brud på dyrebeskyttelseslovgivningen,”

sådan skriver forfatterne og konkluderer:

Uforståeligt at Island tillader denne praksis

”Behandlingen af ​​blodhopper i Island under blodtapning og måden, som tapningen udføres på, er fuldstændig uacceptabel.

Det er uforståeligt, at et moderne, civiliseret land som Island overhovedet tillader en sådan praksis, der fuldstændig fraviger alle hensyn til dyrevelfærd. Mængden af ​​blod, der tappes fra hopperne såvel som den korte varighed mellem tapningerne, er langt fra de standarder, der anbefales af forskningen samt de internationalt accepterede standarder.”

Skribenterne slutter:

“Dette åbne brev er skrevet i det oprigtige håb om, at Island vil vise sig, i denne sag som i andre, at være et oplyst, moderne samfund med høje etiske standarder dedikeret til dyrevelfærd.”

Læs brevets fulde tekst her på FEIF´s hjemmeside

Blodhopper og handel med PMSG-hormoner

Blodtapning fra drægtige hopper i Island har eksisteret de sidste 40 år. I dag findes der 119 blodfarme og ca. 5000 blodhopper i landet.

Hestene på en blodfarm bruges til at udvinde hormonet PMSG (Pregnant Mare Serum Gonadotropin). Hormonet bruges bl.a. til at synkronisere grises brunst. Drægtige hopper danner hormonet, og derfor tappes de for blod ugentligt i en periode på omkring to måneder.

Video ryster hesteverdenen

I december 2021 satte dyreværnsorganisationen AWF fokus på nogle af industriens kritisable forhold. En video viste, hvordan blodhopper blev slået og udsat for grov mishandling i forbindelse med tapning af blod på nogle af farmene.

Videoen har skabt røre i hestemiljøer verden over og særligt i Island, hvor debatten om blodfarmene og hestenes velfærd i øjeblikket raser. Nogle islandske bønder kritiserer videoen for at være ulovligt optaget og fordreje sandheden om forholdene på blodfarmene.

Ministerrådet behandler aktuelt et forslag, der forbyder import af PMSG-hormoner fra drægtige hopper fra lande udenfor EU. Island, Argentina, Kina og Uruguay er de eneste lande i verden, der tillader blodtapning for at udvinde PMSG.

– Jeg håber, at forbuddet vil være på plads, inden næste sæson for blodtapning begynder i august 2022. Men jeg frygter, at det ikke vil ske, siger Sabrina Gurtner, der er projektleder i dyreværnsorganistionen AWF til det islandske nyhedsmedie ruv.is.

Om forfatterne

Hestedyrlæge Barla Barandun
Dyrlæge med speciale i heste, avler af islandske heste og tidligere toprytter. Hun er medstifter af WorldFengur, national avls- og ridedommer og var formand for avlen i Islandshesteforeningen i Schweiz gennem mere end 20 år.

Dyrlæge og professor Ewald Isenbügel
Stiftende medlem, æresmedlem og første præsident for FEIF, modtager af æresmedaljen fra Búnaðarfélag Íslands (nu Bændasamtök Íslands), samt den islandske Falkeorden. Professor emeritus ved Veterinærfakultetet ved Universitetet i Zürich. Var chefdyrlæge i Zürich Zoo i 40 år.