”Bør kastreres” eller “kan genfremstilles” – hvorfor står der egentlig det?

Af: Pernille Engsig Eskildsen

Foto: DI Avl og Kåringer

02 maj 2022

Hvorfor står der ”kan genfremstilles” eller ”bør kastreres” på de unge hingstes bedømmelser?

Efter årets første bygningskåring i Herning, har nogle undret sig over konklusionerne eller kommentarerne på unghingstenes bedømmelser. Hvorfor står der fx ”Muligt hingsteemne” eller ”Ikke hingsteemne” på bedømmelsesskemaet. Hvilke kriterier er kommentarerne baseret på?

TÖLT har bedt Rune Hansen, formand for Avlskomitéen i Dansk Islandshesteforening og medlem af FEIF Breeding Committee, fortælle om baggrunden for udtrykkene.

Han siger:

– I Danmark har vi nogle prædikater til unghingste, der er tænkt som en konklusion på deres bygningsbedømmelse. En 3- eller 4-års hingst, som bygningsbedømmes, får ordene: Hingsteemne – bør genfremstilles, muligt hingsteemne – kan genfremstilles eller ikke hingsteemne – bør kastreres, med på skemaet.

 Fungerer som en konklusion

 Udtrykkene har mange islandshesteavlere kendt gennem årtier, men hvor kommer de egentlig fra?

– Processen er udviklet for 30-40 år siden i forbindelse med unghingstebedømmelser. Dommen bruges kun til unghingstene og i de tilfælde, hvor de udelukkende bliver bygningsbedømt – man møder dem altså ikke til en fuldkåring.

DK2018100150 Kóngur fra Teland. Byg 8,43. Han fik kommentaren: Hingsteemne bør genfremstilles. Foto: DI Avl og Kåringer

Ordene er et dansk fænomen, og derfor kommer de kun til at stå på det bedømmelsesskema, som dommerne udfylder under kåringen. De fremgår ikke af databasen WorldFengur, hvor alle kan gå ind og søge oplysninger om specifikke heste.

– Det handler helt enkelt om kvalitetssikring og om at give avlerne en konklusion på bygningsbedømmelsen, siger Rune Hansen og uddyber:

– Hvis en hingst med en samlet god bedømmelse har et svagt punkt med en lav karakter, det kan fx være et 6-tal for hals, giver det udslag i en beskrivelse af, at den bør kastreres. Har unghingsten fx 8,0 i gennemsnit med en middelkarakter, fx 7,5 for hals eller proportioner, får den ordene kan genfremstilles.

Baseret på karaktererne

Rune Hansen understreger, at ordene kun tager udgangspunkt i de karakterer, som det unge individ opnår under bygningsbedømmelsen.

– Dommerne inddrager hverken BLUP, ophav, afstamning, forældrenes kåringer eller subjektive vurderinger. De tager udelukkende udgangspunkt i de karakterer, hesten har fået til den pågældende bedømmelse, siger han.

Rune Hansen bifalder, at der løbende bliver sat spørgsmålstegn ved systemet, så meningen med og brugen af de forskellige redskaber, domme og klassificeringer kan tages op til debat i Avlskomitéen og blandt avlerne.

Bedækningstilladelse til 8 hopper

Ordene om hingsteemnerne bruges fx konkret, når de unge hingste skal have lov til at bedække et vist antal hopper.

– Vi bruger konklusionerne i Stambogsreglement i forbindelse med at give bedækningstilladelser til unghingste. De indgår kun i kategorien med bedækningstilladelse til otte bedækninger, siger Rune Hansen og forklarer:

– Hvis en unghingst har BLUP 120 og ordene bør genfremstilles, kan den få bedækningstilladelse til otte hopper. Hvis den har BLUP 120 og ordene kan genfremstilles, kan den kun få bedækningstilladelse til fire hopper.

Hvad står der om kommentarerne?
Vejledende kommentarer til bygningsbedømte unghingste af kommisionen DK

BG = Bør genfremstilles – Should be reassessed

KG= Kan genfremstilles – Can be reassessed

NH = Næppe Hingsteemne – Hardly stallion potential

IHBK = Ikke Hingsteemne – bør kastreres. – Not stallion potential. Should be castrated.

___________________________________________________________________________

BG = Unghingst min 7,75 points for bygning. Skal dernæst være særdeles lovende ridehestetype, med god (mere end 7,5 red.) karakter for hals og proportioner eller lovende bevægelse. Én, enkelt karakter må ikke være lavere end 6,5.

Young stallion, minimum 7,75 for confirmation. Has to be a very promising type for rideability, with a good note for neck, proportions or promising movements. One single note are not alloved to be less than 6,5.

KG= Unghingst min 7,75 points for bygning
Young stallion, minimum 7,75 for confirmation.

NH= Unghingst minimum 7,50 points for bygning. Skal have andre lovende gode enkelt karakterer.

– Young stallion minimum 7,50 for confirmation. Need to have some promising single notes.

IHBK = Unghingst, mindre end 7,50 points for bygning. eller hvis over 7,50 points eller mere, men én lav enkeltkarakter, der gør den uinteressant som hingsteemne.

– Young stallion, less than 7,50 for confirmation. Or more than 7, 50 but one low single note, that makes it uninteresting as breeding potential. 

 

Kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Relaterede artikler