Danske Stambogshingste og EU-hingste: Hvad er forskellen?

Af: Kristiane Klindt

Foto: Matilde Bøgh / DI Avl og Kåringers Facebook

24 marts 2022

Bedækningssæsonen går snart i gang, og nu raser diskussionerne på Facebook: Hvad er EU-hingste? Er der er forskel på EU-hingste og hingste, som har en almindelig dansk bedækningstilladelse?

Topfoto: Muni fra Bendstrup er ridebedømt med 8,18 i 2017 og har en almindelig dansk bedækningstilladelse.

I det følgende vil jeg forsøge at gøre rede for, hvilke kriterier der ligger til grund for bedækningstilladelser til hingste med den almindelige danske bedækningstilladelse og de hingste,  som får deres bedækningstilladelse via en EU-bedækningstilladelse.

Forskellige krav

Den tilgrundliggende forskel er, at de såkaldte EU-hingste IKKE opfylder de krav, der stilles til hingste i Danmark for at få en bedækningstilladelse efter det danske stambogsreglement og blive optaget i danske afsnit på hingstelisten

Hvad er EU-hingste?

Det er vigtigt at holde fast i, at hingste opført i det danske afsnit af hingstelisten lever op til kravene i det danske stambogsreglement.
Hingstene opført i det Internationale afsnit af Hingstelisten lever IKKE op til kravene i det danske stambogsreglement. De har fået en bedækningstilladelse i Danmark via en bedækningstilladelse, som er opnået i et andet EU-anerkendt avlsforbund. Disse hingste kalder vi EU-hingste.

Dansk afsnit af Hingstelisten

For at få bedækningstilladelse via det danske stambogsreglement, skal hingstene opfylde følgende krav (vi ser bort fra bedækningstilladelser til unghingste):

–        En fuldkåring, dvs. bygnings- og ridebedømmelse, hvor der opnås en samlet karakter på minimum 7,75 inden udgangen af det 7. leveår.
–        Spatrøntgen – uden spatforandringer – ved minimum 5-års alderen.
–        Sundhedsundersøgelse for at udelade arvelige defekter
–        Testikelundersøgelse med minimumsmål på testikler, normal anatomi og ingen defekter.
–        Afstamningskontrol ved DNA.

Registreres i WorldFengur – tjek de grønne bogstaver A, S, T

Når hingstene opfylder ovenstående krav, får de en bedækningstilladelse efter ansøgning fra ejer. Kåring, resultat af spatundersøgelse, testikelkontrol samt afstamning registreres i World Fengur på hingstens grundoplysninger, så alle kan se det i databasen.

En sund, renracet og positivt afstamningskontrolleret hingst vil have et grønt A for afstamningskontrol, et grønt S for fravær af spat og et grønt T for testikelkontrol. Hingsten føjes til Hingstelistens Danske Afsnit.

Alle disse ret strenge krav er udtryk for en ønsket selektion af hingste til videre avl, som er sunde og opfylder krav til sind, gangarter og holdbarhed. En forudsætning for en avlsfremgang.

EU-hingste/Internationalt afsnit af Hingstelisten

Når vi ser på hingstene med ”dansk bedækningstilladelse” via det Internationale afsnit af Hingstelisten (EU-hingstene), er situationen anderledes.

Fælles for de hingste er, at de IKKE lever op til ét eller flere af kravene, som stilles til hingste i det Danske Afsnit. Der er meget store forskelle mellem de forskellige EU-hingste, bl.a. afhængigt af, hvorfra de har opnået deres EU-bedækningstilladelse, og hvorvidt de har været til en FEIF-fuldkåring.

Derfor bør du tjekke WorldFengur for de nøjagtige oplysninger på den hingst, som du er interesseret i.

Bedækningstilladelse via Hengstbuch II kræver ikke ridebedømmelse

En kategori af EU-hingste, som der tales rigtig meget om lige nu, er de hingste, som opnår bedækningstilladelse i DK på baggrund af en bedækningstilladelse i Hengstbuch II i Tyskland.

Det er vigtigt at vide, at det IKKE er nødvendigt at aflægge en rideprøve for at opnå en bedækningstilladelse i Hengstbuch II i Tyskland.

Ofte er det hingste, som vises til en unghestesamling og bedømmes på eksteriør og gangarter på en måde, som minder meget om den, der foregår til danske føl- og plageshow. Eller også bliver hingstene blot målt og dyrlægetjekket.  Vises de, er det for hånd og måske løse. Ud fra det gives karakterer for hver af de viste gangarter – uden rytter.

Kan bedække uden en ridebedømmelse

Når hingsten således er vist, måske som 2-3-års, kan hingsteejeren løse bedækningstilladelse og forny den hvert år, så længe vedkommende ønsker det.

Hingsten kan altså bedække resten af sit liv uden yderligere afprøvning, hvis man betaler sin årlige afgift.

Tjek hingsten i WorldFengur

Hvis man overvejer at bruge en ”EU-hingst” og ønsker at finde ud af, om den har været igennem en rideprøve (FEIF-fuldkåring eller lignende), kan det kun afklares ved at slå den specifikke hingst op i den internationale database WorldFengur.

Her står alle FEIF-kåringsresultater med ridebedømmelser. Det er også her, man finder sundheds- og afstamningsgodkendelserne, altså grønt A, S og T, som beskrevet tidligere.

Hvordan får man adgang til WorldFengur?

Du kan købe et abonnement direkte fra WorldFengur. Du kan også melde dig ind i Dansk Islandshesteforening. Her er der et WorldFengur-abonnementet inkluderet i medlemskabet.

Du bliver medlem af Dansk Islandshesteforening ved at oprette en profil på www.sporti.dk, klikke på ”Ridesport” i menuen foroven, og derefter klikke på ”indmeldelse i foreningen” og vælge typen af medlemskab.

Har du brug for yderligere info, er du velkommen til at kontakte Stambogskontoret for Islandske Heste: stambogskontor@islandshest.dk eller telefon: 8747 5075.

Relaterede artikler