Lovgrundlag for naturnationalparker er vedtaget

Af: Pernille Engsig Eskildsen

03 juni 2021
Members only

Omstridt lovforslag om naturnationalparker er vedtaget

De planlagte naturnationalparker bliver nu en realitet. I dag vedtog Folketinget lovforslag L229, som er grundlaget for at kunne etablere og forvalte naturnationalparker på statsejede områder i Danmark.

Forslaget om naturnationalparker har været voldsomt debatteret i dagspressen og på de sociale medier. Debattens hede omdrejningspunkt er, at det kan dispensere staten fra dyrevelfærdsloven.

Frygter dyremishandling

Kritikere af de indhegnede naturnationalparker (der er planer om 15 parker, ikke alle skal indhegnes) frygter derfor, at de store pattedyr som vildheste, kvæg, bison, krondyr og råvildt, der kommer til at gå i indhegningerne for at afgræsse områderne, ikke bliver passet godt nok på og overlades til deres egen skæbne.

Mange høringssvar

Der er i øvrigt kommet flere end 200 høringssvar i høringsperioderne. Et par af dem er med Dansk Islandshesteforening som medunderskriver. Som en del af hesteorganisationerne i Forum for Hestevelfærd, underskriver foreningen blandt andet:

“Vi kan i Forum for Hestevelfærd ikke acceptere, at der med udkastet kan differentieres i behandlingen og omsorgen for dyr på private og statslige arealer. Dyr har samme behov for pasning og tilsyn, og Dyrevelfærdsloven bør beskytte dem alle uanset, om staten eller private ejer dem og/eller de arealer, de går på.”

Se hele høringssvaret her:

Ingen kompromisser omkring dyrevelfærd

Miljøminister Lea Wermelin er dog ikke bekymret for dyrenes ve og vel i de kommende parker. Hun siger til DR:

– Vi kommer ikke til at gå på kompromis med dyrevelfærden. Det er ikke til diskussion. Dyrene må ikke sulte på statens arealer. Det er meget vigtigt for mig at understrege.

Se hele lovforslaget her

Resumé fra Folketingets hjemmeside:

Forslaget skaber en retlig ramme for etablering og forvaltning af naturnationalparker på statsejede områder i Danmark. Naturnationalparkerne skal styrke områdernes natur og biodiversitet ved etablering af større sammenhængende naturområder, hvor naturen kan udvikle sig på egne præmisser, og hvor der kan udsættes store planteædere, der kan udføre en vigtig økosystemfunktion. Der tilstræbes derved så vidt muligt naturlige økosystemer. Parkerne skal samtidig give mere spændende naturoplevelser og mulighed for mere friluftsliv og øget turisme. Det er hensigten, at parkerne skal være permanente.

Forslaget følger op på politisk aftale mellem regeringen og RV, SF, EL og ALT om en natur- og biodiversitetspakke fra 4. december 2020, der afsatte 888 mio. kr. i 2021 – 2024 til bl.a. etablering af naturnationalparker. For de midler kan etableres 13 nye naturnationalparker. De to første naturnationalparker ved Fussingø og i Gribskov fremgår af aftalen ”Naturnationalparker og mere natur på land og i havet” fra 19. juni 2020 mellem regeringen og RV, SF, EL og ALT.

Det foreslås, at loven træder i kraft 1. juli 2021.

Afstemning:

Forslaget blev vedtaget. For stemte 61 (S, SF, RV, EL, KF, LA, ALT og UFG), imod stemte 32 (V, DF, NB og Inger Støjberg (UFG)), hverken for eller imod stemte 1 (KD).

Kilde: Folketingets hjemmeside

Log ind eller bliv medlem af Dansk Islandshesteforening for at få adgang til TÖLT

Er du medlem af Dansk Islandshesteforening men mangler dit brugernavn og adgangskode?
Gå til sporti og log in for at finde dit medlemsnummer

Relaterede artikler