Ryttere ønsker øget adgang til naturen! Nyhed om debatindlæg set af 146.000 Facebookbrugere

Af: Kristina Christenen

Foto: Gert Hougaard Rasmussen og Friluftsrådet

01 september 2021

Der skal (STADIG) være bedre adgang til at ride i naturen i Danmark!

I den seneste uge er en ét år gammel nyhed fra Dansk Islandshesteforenings hjemmeside gået viralt. Det vil sige delt flittigt blandt hestefolk på Facebook!

Den “gamle” nyhed handler om, at Friluftsrådets formand, Niels-Christian Levin Hansen, i et debatoplæg på Altinget.dk i august 2020, fremsætter forslag om at lovsikre adgang til at ride på veje, stier i det åbne land og i skove, samt forslag om, at det bliver muligt at ride på strande hele året.

Friluftsrådets formand Niels-Christian Levin Hansen. Hans debatoplæg blev for ét år siden omtalt på Dansk Islandshesteforenings hjemme- og Facebookside. Den omtale er nu gået viralt ét år efter.

Nyheden om debatoplæg deles atter flittigt ét år efter

Nyheden blev dengang bragt på Dansk Islandshesteforenings hjemmeside og delt på foreningens Facebookside, hvorfra det blev delt flittigt Facebookbrugere imellem.

Men nu, ét år efter, er opslaget gået viralt.

I skrivende stund er det nået ud til lidt over 146.000 Facebookbrugere.

– Og det siger jo noget om, at der stadig, her ét år efter at debatoplægget blev omtalt på Dansk Islandshesteforenings medier, er en enorm opmærksomhed fra ryttere og rideklubber i hele landet om vores muligheder for at færdes til hest i det åbne land. Der er stadig behov for at få en mere gennemskuelig lovgivning!, slår formand for Dansk Islandshesteforenings Natur– og Breddekomité, Caroline Seehusen fast.

– Niels-Christian Levin Hansens budskab ramte os dengang lige i hjertet, for i Dansk Islandshesteforening er vi meget beviste om, at det åbne land så at sige er lukket land for os til hest! Og det kræver et langt sejt træk at ændre på lovgivningen.

– I det her tilfælde er det adgangsforholdene i naturbeskyttelsesloven, der skal kigges på, og det er jo ikke os, der sidder i folketinget og laver lovgivningen. Derfor må vi lave lobbyarbejde, og i så mange sammenhænge som vi overhovedet kan, fremføre vores synspunkter. Et arbejde, der måske er usynligt for mange, men som foregår ved, at vi i Dansk Islandshesteforening netværker og deltager i mange samlinger og debatoplæg landet over.

“I Dansk Islandshesteforening er vi meget beviste om, at det åbne land så at sige er lukket land!”
    – Caroline Seehusen, formand for Natur- og Breddekomiteen

Vores livs chance

Projektleder i Ridespor-Danmark.dk, Tove Urup Madsen, kaldte for et år siden Niels-Christian Levin Hansens debatoplæg for ”Vores livs chance for lovmæssigt at opnå at blive sidestillet med cyklister i skove og i det åbne land”.

Hun forklarer, at der er løbet meget vand i åen siden da, men at rideorganisationerne (DI og DRF red.) er blevet orienteret om, at de indledende forhandlinger vil foregå dette efterår.

Siden sidste år har Dansk Islandshesteforenings bestyrelse, Natur- og Breddekomité og Tove Urup Madsen arbejdet intenst med at påvirke lovgiverne ved at indgive høringssvar i forbindelse med adgang på statens arealer i forbindelse med hegninger. Dansk Islandshesteforening arbejder fortsat med at lægge pres på lovgiverne for at ændre adgangsforholdene i naturbeskyttelsesloven i samarbejde med Ridespor-Danmark.dk, siger hun.

– Rideorganisationerne arbejder sammen i regi af Ridespor-Danmark.dk. Når det kommer til dette vigtige lobbyarbejde står vi sammen ude i de enkelte områder, og det er faktisk også det, jeg ser at rytterne gør – fx gennem oprettelse af lokale ridelaug, siger Tove Urup Madsen.

En gammel traver

Spørger man Niels-Christian Levin Hansen om hvorfor nyheden om hans debatoplæg deles flittigt blandt hestefolket i disse dage svarer han prompte: Af samme grund, som da det udkom, og fordi det er noget, der ligger ridefolket rigtig meget på hjerte!

Og så forklarer han, at ønsket om, at hestefolket ligestilles med cyklende i virkeligheden er en gammel traver, som Friluftsrådet, Dansk Islandshesteforening og Dansk Rideforbund fremførte for mange år siden bl.a. i den ridepolitiske redegørelse fra 2012.

Corona tydeliggjorde begrænsninger

Om årsagerne til at budskabet deles lige nu siger han, at det kan skyldes en periode med corona-nedlukning, hvor mange ridende har haft tid til, og har været henvist til at få oplevelser i naturen. Måske derfor er der kommet større opmærksomhed på, hvad man må og hvad man ikke må, når man færdes til hest i det fri, men også på hvad, der kan give bedre muligheder for at færdes til hest, gisner han, og supplerer:

–Desuden er der i øjeblikket en generel naturdebat. Og for alle os, der er engageret i at tale om adgang til naturen, er den måske med til at gøre os opmærksomme på, hvad det er for nogle regler, der omgiver os og styrer os derude. Og dermed også på, hvad er det for nogle forbedringer, vi kunne tænke os.

–Så er der den helt særlige diskussion, der retter sig mod naturnationalparker, hvor hensigten er at give naturen mere plads, men hvori vi, der arbejder med friluftsoplevelser i naturen, ønsker os bedre muligheder for at få friluftsoplevelser. Den debat tror jeg, har været med til at gøre den almindelige naturbruger og rytter meget mere opmærksom på, hvad det er for nogle ønsker som Friluftsrådet og Dansk Islandshesteforening har til adgang for ridende i naturen.

Hvor står vi nu – ét år efter dit debatoplæg?

–Regeringen har tilkendegivet, at man vil åbne for en adgangspolitisk lovgennemgang. Her drejer det sig om, for Friluftsrådet, at få bedre adgangsregler, men også om at få forenklet adgangsreglerne. Og noget af det, jeg har med i lommen, når jeg skal snakke med politikerne, og som jeg tager med ind i forhandlingerne, er de ønsker, som også omtales i debatoplægget – dvs. ligestilling af ridende med cyklende, så det bliver tilladt at ride på veje og stier i det åbne land samt i skove. Derudover, at det bliver muligt at ride på strande hele året. Faktisk har jeg det med mig allerede i dag, når jeg skal mødes med ordførerne på Christiansborg. For det er noget af det, der virkelig vil kunne hjælpe friluftlivet for rytterne!

Det vi véd nu, i forhold til hvad vi vidste for et år siden, er altså, at regeringen har tilkendegivet, at der bliver en form for politisk ramme at diskutere adgangsreglerne i til efteråret, siger han og uddyber:

–For et år siden, var dette blot et ønske. Altså at få et adgangspolitisk udvalg op at stå. Men nu har vi altså en tilkendegivelse fra regeringen på, at regeringen vil det her. Det er helt klart bedre end de sidste tyve års vandring i ørkenen på adgangsområdet. Hvordan rammen helt konkret bliver, er jeg endnu ikke klar over, men det er det tætteste, vi har været på længe. Nu bliver det forventeligt sådan, at Friluftsrådet og formentlig også Dansk Islandshesteforening og Dansk Rideforbund inviteres indenfor til forhandlinger.

“Noget af det, jeg har med i lommen, når jeg skal snakke med politikerne, og som jeg tager med ind i forhandlingerne, er de ønsker, som også omtales i debatoplægget – dvs. ligestilling af ridende med cyklende, så det bliver tilladt at ride på veje og stier i det åbne land samt i skove”
-Niels-Christian Levin Hansen, formand Friluftsrådet

Omgivet af love og regler for at færdes til hest i naturen

Der er ingen tvivl om, at det er reglerne i naturbeskyttelsesloven, der står først for, og som vi gerne vil have ændret, siger Niels-Christian Levin Hansen.

–Men der er tale om uendelig mange love, regler og bekendtgørelser, der regulerer, hvordan vi må færdes – også til hest i naturen. Bl.a. er sådan én som færdselsloven jo også med til at regulere, hvordan ridende må færdes.  Derfor har vi i Friluftsrådet et overordnet ønske om, at disse mange love og regler, der omgiver friluftslivet forenkles, så også du og jeg kan forstå dem og forstå, hvor og hvordan, vi må færdes. Reglerne er komplicerede, så det kunne være, at vi kunne lave nogle enklere regler.

De mange Facebook-brugere, som har delt nyheden om hans debatoplæg er Niels-Christian Levin Hansen i øvrigt meget glade for. Som han siger, så er en del af øvelsen også, at friluftslivets stemme bliver hørt – og at ridesportens stemme bliver hørt!

–Sammen kan vi kun være glade for, at de ønsker, som I, i Dansk Islandshesteforening selv var med til at fremføre i den ridepolitiske redegørelse for omkring 10 år siden, nu har chancen for at blive hørt på Christiansborg, afslutter han.

Relaterede artikler