Over tusind deltog i undersøgelse om udfordringer og barrierer ved ridning blandt græssende dyr

Af: Kristina Christensen

Foto: Helgenæs Naturefterskole

03 maj 2024

Størstedelen svarer, at fritgående kvæg og heste er en af de væsentligste barrierer for at ride i naturen.

Spørgeundersøgelsen er blevet foretaget blandt DIs medlemmer og lokalklubmedlemmer i april 2024.

Undersøgelsen viser, at 71% anser fritgående kvæg og heste som en af de væsentligste barrierer, der afholder dem fra at ride i naturen sammenlignet med andre typer af barrierer. Som fx at skulle ride på trafikfarlig vej eller transportere hesten i trailer, oplyser Lisbeth Maria Hansen fra Naturkomiteen.

– Undersøgelsen viser også, at lysten til at ride ind blandt kvæg falder drastisk, hvis man har ansvaret for andre, fx i turridningssammenhæng, siger hun.

Det budskab fremlagde Naturkomiteens formand, Caroline Seehusen for nylig til Friluftsrådets Generalforsamling samtidig med at hun offentliggjorde flere af undersøgelsens resultater. Se dem herunder.

Resultater af Dansk Islandshesteforenings spørgeundersøgelse 

1168 respondenter har deltaget i undersøgelsen.

58% angiver, at statsejet natur/skov er blandt de naturtyper som de oftest rider i

71% angiver fritgående kvæg og heste som en af de væsentligste barrierer som kunne afholde dem fra at ride i naturen

62 % angiver, at de gerne vil ride i indhegnede områder hvor der går hjortevildt

18 % angiver, at de gerne vil ride i indhegnede områder hvor der går kvæg

11 % angiver, at de gerne ville medvirke til turridning o.lign, i områder med kvæg, hvis deltagerne er over 18 år

5,5 % angiver, at de gerne ville medvirke til turridning o.lign i områder med kvæg, hvis deltagerne er under 18 år eller har fysiske/psykiske udfordringer

15 % har oplevet farlige situationer ved ridning i indhegninger med kvæg.

 

Kilde: “Spørgeundersøgelse om udfordringer og barrierer ved ridning blandt græssende dyr.” Udsendt af Dansk Islandshesteforening til medlemmer og lokalklubmedlemmer i perioden fra d. 27. marts 2024 og 14 dage frem.

 

Børn og unges adgang til naturen er et prioriteret område i Friluftsrådet, og undersøgelsens resultater animerer derfor til et fornyet fokus på rytteres adgang til naturen.

Beskrivelser af farlige situationer

I undersøgelsen har flere respondenter givet sig tid til at beskrive farlige episoder i mødet med dyr i indhegninger. Episoder, der enten er endt med en ulykke eller potentielt kunne have været endt med en ulykke.

– Det er episoder, som ikke registreres, og derfor ikke medtages i en samlet risikovurdering i forbindelse med ændringer i naturforvaltningen på statsejede arealer, hvor både den rige natur og pladsen til friluftsliv, skal indgå i en samlet vurdering, forklarer Lisbeth Maria Hansen.

Vil stadig gerne høre fra ryttere

I den forbindelse vil Dansk Islandshesteforening fortsat gerne høre fra ryttere, der har oplevet farlige situationer ved ridning blandt græssende dyr.

Både beskrivelser af episoderne og om der skete noget efterfølgende? Blev episoden registreret? Blev dyrene skiftet ud el. lign? Eller skete der ikke noget?

 -Nu ser vi frem til at gå endnu mere i dybden med at analysere undersøgelsens resultater. Foreløbig har vi fået bekræftet, at når vi kæmper for en både rig og tilgængelig natur, så kæmper vi for majoriteten af medlemmernes interesser, afslutter Lisbeth Maria Hansen.

“Nu ser vi frem til at gå endnu mere i dybden med at analysere undersøgelsens resultater. Foreløbig har vi fået bekræftet, at når vi kæmper for en både rig og tilgængelig natur, så kæmper vi for majoriteten af medlemmernes interesser”

Naturkomiteen vil gerne takke alle, der har deltaget. De(n) heldige vindere af en sadeltaske vil blive kontaktet pr. e-mail af sekretariatet.

Ønsker du at kontakte naturkomiteen. Se hvordan her

Relaterede artikler