Ryttere er tæt på at miste ridemulighed: Vi har redet her i årevis uden klager

Af: Kristina Christensen

Foto: Blokhus og Omegns naturryttere og Kristina Christensen

26 maj 2023
Tema

Tema: Ridesportens adgang til naturen

I Blokhus Klitplantage er der risiko for, at ryttere mister muligheden for at benytte en gennemgående grusvej. Den indgår i en national cykelrute, og den risikerer at blive beskadiget af hovaftryk, siger Naturstyrelsen. Det undrer det lokale ridelaug. De har et godt forhold til de lokale cykelklubber og de øvrige brugere af skoven. Samtidig undrer de sig over, at heste udsat som naturplejere, gerne må færdes på cykelruten få kilometer væk i den kommende Naturnationalpark Tranum.

Der ikke bør være forskel på, hvordan brugerne af Blokhus Klitplantage behandles. Det mener Blokhus og Omegns Naturryttere. En forening på godt 100 medlemmer, der jævnligt mødes og dyrker deres fritidsinteresse på fire ben i naturen omkring Blokhus i Nordjylland.

De er endt i en situation, hvor de føler, at de skal kæmpe for at færdes på de statsejede arealer i klitplantagen, og at de ikke behandles på samme måde som de øvrige brugere.

Blokhus og Omegns naturryttere

Blokhus og Omegns naturryttere holder til i Nordjylland. Nærmere bestemt Jammerbugt kommune. Her mødes de og dyrker deres interesse for at ride i naturen.

Hovaftryk gør ruten ujævn

Det drejer sig særligt om Vestkystruten, som er en national cykelrute, der går gennem Blokhus Klitplantage. Ifølge naturrytterne har Naturstyrelsen for nylig besluttet at udelukke ridning på strækningen.

— Der er den del af ruten, der kaldes Rødhusvejen, hvor vi ikke længere må ride på selve vejen. Man vil adskille cyklister og ridende, og der indføres en forsøgsordning, hvor vi må benytte rabatten.

– Vi taler om grusveje, vi har redet på i årtier uden problemer, forklarer medlem af bestyrelsen for Blokhus og Omegns Naturryttere, Lone Froulund.

Begrundelsen undrer rytterne af flere grunde. For det første fordi, de efter eget udsagn har sameksisteret med cyklister på ruten i årevis uden klager.

Ingen klager

Naturstyrelsen mener, at cykelruten, skal være i bedre stand for cyklende, end den er nu. Det er ifølge Naturstyrelsen et problem, at der kommer hovslag på det stykke, rytterne færdes på på deres vej gennem Blokhus Klitplantage.

Men det er ikke klager eller henvendelser fra andre brugergrupper af området, som er årsagen til, at ridning forbydes på Rødhusvejen. Det skyldes udelukkende et ønske fra skovfogeden om at adskille brugergrupperne.

Det fremgår af en mail som skovfoged Helene Overby i Naturstyrelsen har sendt til Blokhus og Omegns Naturryttere, og som rytterne forelægger TÖLT:

”I tilfældet med ridning/cykling er det ikke oplevede konflikter mellem brugerne som er begrundelsen og vi er enige med jer i, at der ikke er generelle problemer med rytternes opførsel over for andre brugere – hverken i Blokhus Klitplantage eller andre steder”. Citat: e-mail fra Naturstyrelsen til Blokhus og Omegns Naturryttere.

Blokhus og Omegns naturryttere

Bestyrelsen i Blokhus og Omegns naturryttere. Fra venstre Maja Lassen, Else Nielsen, Susanne Østergaard og Lone Froulund.

Det er så her, at kæden hopper fuldstændig af for os, lyder det fra bestyrelsesmedlemmerne i Blokhus og Omegns naturryttere:

—Det rammer jo også vores erhvervsdrivende medlemmer. Vi befinder os i en af Danmarks største turistområder, og der kommer mange rideturister her. Vi forstår ganske enkelt ikke Naturstyrelsens argumentation. Vi synes, den er spinkel. Vi har benyttet grusvejene i årevis og vi har et godt forhold til og dialog med cykelklubberne her – både Møllehjulet i Pandrup og Saltum Trim.

– Der er fint plads til både ryttere og mountainbikere i skoven. Samtidig udsætter staten heste, der skal græsse i Naturnationalpark Tranum, nogle få kilometer herfra. Her må der gerne være heste på cykelruten. Det er ikke logisk, mener rytterne.

Dialogmøder og kompensation

Naturstyrelsen har tilbudt at lave andre og mere specifikke ridestier i Blokhus Klitplantage som kompensation, og Blokhus og Omegns Naturryttere har holdt to dialogmøder med Naturstyrelsen siden januar 2023.

Tove Urup Madsen, projektleder i Ridespor Danmark – et projekt under Dansk Rideforbund og Dansk Islandshesteforening deltog på et af dem. Hun undrer sig også over Naturstyrelsens begrundelse og bakker rytterne op:

— Vi ser ind i en situation, hvor nogle ryttere pludselig forbydes at ride på en vejstrækning, de har benyttet uden klager i omkring 50 år. Der findes en vej, der går parallelt med vejen, men her er ridning allerede forbudt, så den kan heller ikke benyttes.

— Jeg forstår simpelthen ikke Naturstyrelsens argument for, at de ikke at må benytte Rødhusvejen, som de har gjort hidtil. Det klinger hult, at Naturstyrelsen ikke kan acceptere et aftryk af en hestehov, når vi véd, at der syd for Blokhus Klitplantage udsættes heste og kreaturer i naturpleje – på selvsamme vestkystrute. I Naturnationalpark Tranum skal der til en start udsættes 95 kreaturer og 45 heste. Mon ikke der kommer rigtig mange klov- og hovslag på cykelruten, for udsatte dyr kan da ikke navigere i, hvor de må gå og ikke gå, spørger hun retorisk.

— Det er dejligt at der laves ridestier i skoven, men vi kunne have ønsket at placeringen af disse var drøftet med brugerne, og de kompenserer ikke for, at der ikke må rides på Rødhusvejen, siger hun.

Må kun ride i rabatten

Prøveordningen med at ride i rabatten på grusvejen er den seneste åbning fra Naturstyrelsen. Den giver rytterne håb. Måske bevarer de deres muligheder for at færdes i skoven som hidtil.

Tove Urup Madsen anfægter muligheden:

— Rytterne har en ”trussel” hængende over hovedet. Hvis påbuddet om at færdes i rabatterne ikke overholdes, mister rytterne en værdifuld ride-færdselsåre. Man overser fuldstændig, at ridende er en brugergruppe af naturen på lige fod med løbere og vandrere. Naturstyrelsen tilbyder Blokhus og Omegns naturryttere snirklede nyanlagte skovstier.

– Det er det samme som at sige til en orienterings- eller motionsløber, at vedkommende kun må gå – ikke løbe. Ryttere vil også gerne have enkelte strækninger, hvor de kan ride frem i et friskt tempo.

Formand for Blokhus og og Omegns Naturryttere, Else Nielsen supplerer Tove Urup Madsen:

— Vi laver rigtig meget oplysningsarbejde i vores forening for, at alle ryttere får en forståelse for, hvordan man skal ride i skoven. At man skal tage hensyn til andre, der benytter skoven, og at vi skal passe på veje og stier. Vi oplever ikke at være uvelkomne i skoven. For nylig har vi søgt Friluftsrådet om og fået bevilget midler til informationsskilte netop til information om god rideskik og rideregler i skoven samt andre nyttige oplysninger til de gæster, der kommer hertil med sine heste som rideturister.

Else Nielsen

Else Nielsen, formand for foreningen Blokhus og Omegns naturryttere.

Ridning forbudt på private fællesveje

Det er ikke kun i skoven, at rytterne føler sig begrænset.

Lone Froulund fortæller, at der på diverse private fællesveje i Saltum området er opsat ”Ridning forbudt” skilte, som forhindrer en mulig rideadgang til stranden.

Rytterne skal i stedet ride på en cykelsti, hvor både fodgængere og cyklister også skal være i begge retninger.

Ridning forbudt skiltene er sat op i henhold til Mark- og Vejfredsloven, der åbner for at private kan forbyde ridning på privat vej, forklarer hun.

hvor må jeg ride

Det har fået rytterne til at kontakte Jammerbugt kommune.

­— Det er en af de ting, som vi skal til møde med kommunen om d. 21. juni. ”Ridning forbudt” skilte bliver opsat flere og flere steder på private fællesveje. Det er endnu et af de problemer, som vi ryttere skal slås med. Derfor ”råber vi op” og gør opmærksom på uretfærdigheden i det og forskelsbehandlingen af os i forhold til andre brugere.

Skal det så gælde for hele Vestkystruten?

I følge Tove Urup Madsen bør der, i situationen i Blokhus Klitplantage, ikke være forskelsbehandling af brugerne. Vi skal kæmpe for vores rettigheder som ryttere for at kunne færdes i naturen på lige fod med andre brugere. Forbydes ridning på hele vestkystruten er det virkelig et slag for de lokale, for rideturismen i området og principielt for ryttere i hele Danmark, siger hun.

Det er endnu usikkert, om den lokale Naturstyrelse helt forbyder ridning på Vestkystruten i Blokhus Klitplantage, men hvis det sker, skal det så gælde for hele Vestkystruten?, spørger hun.

Det er bestemt ikke i overensstemmelse med det politiske projekt, som Statsminister Mette Frederiksen og nu tidligere Miljøminister Lea Wermelin igangsatte for lidt over et år siden og som netop håndteres af Naturstyrelsen, peger hun på.

— Dengang lød det fra miljøministeren: ”Vi har en fantastisk natur i Danmark. Den skal vi både nyde og passe på” Jeg tror, de fleste danskere kender til Margueritruten. Tænk hvis vi kunne få et lignende net af ruter og stier over hele landet for vandrere, cyklister, ridende og mange andre, som kan komme ud i den unikke danske natur og få store naturoplevelser. Vi har Margueritruten for bilkørsel, nu kan vi få en Margueriterute for alle os med hang til vandrestøvler og natur”

Et projekt, der i øvrigt blev præsenteret af statsminister Mette Frederiksen.

Om projekt Ridespor Danmark 

Projekt Ridespor Danmark startede i 2018. Det er primært finansieret af Danmarks Idrætsforbund og er hægtet op på både Dansk Islandshesteforening og Dansk Rideforbund.

Opdraget i projekt Ridespor Danmark er at arbejde overordnet politisk på at forbedre natur- og motionsrytteres adgang til naturen – uanset hvilken størrelse hest, du sidder på.

I projektet dykker Tove Urup Madsen ned i enkeltsager, som på den lange bane gavner fællesskabet.

Lovgivningen bør ændres

Rytterne er de mest restriktivt regulerede i forhold til adgangsreglerne, som de er nu, mener Dansk Islandshesteforening.

Dansk Islandshesteforening og Dansk Rideforbund har derfor i en række høringssvar peget på behov for følgende ændringer af lovgivningen:

  • Ridning sidestilles med cykling i de private skove, herunder fonde, stiftelser og pensionskasser
  • Ridning tillades på veje og stier i det åbne land
  • Ridning tillades på cykelstier i det åbne land
  • Ridning tillades på udyrkede arealer, som er egnet til færdsel til hest og hvortil der er lovlig adgang fra vej, sti eller strand
  • Ridning skal være tilladt på stranden hele året under hensyntagen til de badende

Tove Urup Madsen supplerer:

— I regi af Ridespor Danmark vil vi fortsat holde presset på, at loven bør ændres. Den er både diskriminerende og utidssvarende.
Behovet skal netop også ses i lyset af al den natur der er blevet hegnet  – og bliver hegnet fremover – og dermed afskærer den brede brugergruppe fra rigtig meget rideterræn.

Har du en sag, hvor I lokalt er stødt på modstand i forhold til kommune eller stat, så er du velkommen til at kontakte Tove: tove@islandshest.dk. Se også Ridespor-danmark.dk

Om Blokhus og Omegns Naturryttere

– 120 medlemmer

– Dannet som forening i 2019.

-Foreningens primære formål er at skabe gode sociale oplevelser gennem rideture i området Jammerbugt kommune for alle slags hesteejere og hesteracer

Du kan følge Blokhus og Omegns Naturryttere på foreningens Facebookside.

Se mere om reglerne for ridning i naturen her: Hvor må jeg ride og hvad må jeg i naturen

Relaterede artikler