HORSES OF EUROPE skal skabe forbundne rideoplevelser med kulturel dybde

Af: Kristina Christensen

Foto: Lone Høgholt

07 maj 2024

For nylig mødtes en gruppe passionerede hesteentusiaster i hjertet af Europa til international konference om hesteturisme. Blandt deltagerne var medlemmer af Dansk Islandshesteforenings Naturkomite, og de bragte en ambitiøs vision med til bordet.

 

Fédération Internationale de Tourisme Equestre – også kendt som FITE – har lige afholdt international konference om hesteturisme i Rom.

Caroline Seehusen og Lone Høgholt fra Dansk Islandshesteforenings Naturkomite var med og fremlagde projekt HORSES OF EUROPE for medlemslandene.

Projektet går ud på at skabe et sammenhængende netværk af ruter, der hylder hestens betydning i europæisk kulturarv.

Ruterne skal være tilgængelige for både heste, cyklister og gående og have fokus på udforskning af steder, landskaber og historier relateret til heste på tværs af kontinentet.

Tanken er sammenhængende ruter i naturområder indeholdende faciliteter til heste og ryttere, og som kan give tur- og naturoplevelser med heste kulturel dybde.

Projektet blev godt modtaget på konferencen.

Slide fra oplægget om projekt HORSES OF EUROPE. Se link længere nede.

FAKTA

Den internationale konference for rideturisme fandt sted den 3. og 4. maj i Rom.  Flere forskellige lande var repræsenteret. Herunder Spanien, Italien, Tyskland og Kina.

Mødets to hovedtemaer var “Hesteturisme – lokal udvikling og agro-turisme” samt “Parker og Ruter – Støtte for national og international turisme”. Der var inspirerende oplæg fra deltagerlandene med efterfølgende rundbordssamtaler om specifikke emner på baggrund af oplæggene.

Der arbejdes i en lang række lande på at finde løsninger, som understøtter rideturisme, og mødet skal bidrage til både inspiration og networking

Caroline Seehusen fortæller:

– Som en del af vores oplæg fortalte vi om stafetridtene i forbindelse med FEIF World Championships og denne fortælling vakte interesse og begejstring. Der var en stor anerkendelse af, hvilket enormt arbejde, der ligger bag disse stafetridt, ikke mindst under hensyntagen til kravene til en sikker infrastruktur for heste og ryttere.

– Der var bred interesse for en fælles platform med informationer om eksisterende rideruter og tilhørende faciliteter for heste og ryttere på tværs af Europa.

I arbejdet med rideruter andre steder i Europa er der stor inspiration at hente, også i relation til finansiering, kortlægning og formidling om ruter med tilhørende faciliteter og Caroline forklarer, at FITE allerede arbejder på at sikre, at det bliver administrativt enklere at krydse grænserne til hest eller med heste.

– Mulighederne for finansiering af et fremadrettet arbejde blev diskuteret. EU støtter allerede tilsvarende projekter med betydelige midler. Fra rytterorganisationerne har der bare endnu ikke været formuleret et klart ønske og en vision om et fremtidssikret rutenet, som kan forbinde vest med øst og nord med syd og samtidig integrere europæisk kulturhistorie.

– Vi håber nu, at FITE vil nedsætte en arbejdsgruppe for projektet HORSES of EUROPE. Projektet blev meget positivt modtaget  og FITEs bestyrelse vil nu drøfte, om, og hvordan projektet kan realiseres. FITE er uden tvivl den organisation, som har de nødvendige muskler til dette arbejde, som ligger udover de enkelte nationale rideorganisationers formåen.

Se præsentationen af projektet: HORSES of EUROPE her LINK

Se programmet for International Meeting of Equestrian Tourism her LINK

Relaterede artikler