Intrinzen-inspireret træning: Leg, lethed og bevægeglæde

Af: Anne Soelberg, uddannelsesmedarbejder i Dansk Islandshesteforening

07 september 2022

I weekenden d. 12.-14. august var der kursus i intrinzen-inspireret træning med Steinar Sigurbjörnsson hos Stald Rygaard v. Ellen Sauer i Aalborg.

Anne Soelberg skriver om kurset og træningsformen, som er baseret på at aktivere hestens indre motivation.

Opvokset med heste

Steinar er vokset op med heste på Island og har hele sit liv haft adgang til talentfulde heste, idet hans far er den velkendte stævnerytter Sigurbjörn Bárđarson.

I 20 år boede Steinar i USA heraf syv år i Los Angeles, hvor han gik i gang med at udforske træning islandske heste og andre hesteracer ved brug af positiv forstærkning.

I dag bor Steinar på Island, hvor han arbejder med heste i rehabilitering og træner konkurrenceheste på højt plan. Han underviser desuden hestefolk verden over.

Importheste mistede bevægelse

Steinar fortalte, at han undrede sig over, hvordan heste, der kom fra Island til USA, på få måneder mistede de flotte bevægelser, som de havde haft før eksporten.

Han tænkte, at miljøet, naturen og omgivelserne på Island med det uvejsomme terræn, som hestene vokser op i, var medvirkende til, at de holdt sig stærke og smidige på Island.

I USA oplevede Steinar, at mange heste stod opstaldet på boks. Adgang til en lille paddock med sand var deres eneste mulighed for adspredelse og bevægelse.

Heste stod alene 

Hestene stod én og én og kom aldrig på græs eller ud på større arealer. Dette var en skarp kontrast til de vidder, som hestene oprindeligt kom fra, og Steinar satte sig for at forsøge at genskabe hestenes styrke, smidighed og ikke mindst bevægeglæde.

Ønsket om en træningsform, der kunne motivere hestene til at bevæge sig frit og ubesværet af egen lyst, opstod.

Weekendens kursus viste tydeligt, at alle typer heste og i alle former for forløb; konkurrenceheste, kåringsheste, fritidsheste og heste, der skal generhverve fysiske funktioner (rehabilitering) – profiterer af træningsformen.

Fyr op under din hests bevægeglæde med intrinzen-inspireret træning.

Hvad er Intrinzen? – Sekundær og primær forstærkning

Intrinzen er en træningsform, der baserer sig på positiv forstærkning og særligt klikkertræning, hvori hesten får adgang til en eftertragtet belønning for at vise den ønskede adfærd.

Positiv forstærkning som belønning for ønsket adfærd.

Belønningen for hesten består i først en markørlyd med enten stemme eller et klik fra en klikker (sekundær forstærker), som altid efterfølges af en godbid (primær forstærker).

Aktivering af hestens indre motivation

Tanken er at aktivere hestens indre motivation, hvorfra navnet Intrinzen stammer. Indefrakommende eller -virkende kaldes nemlig også intrinsisk modsat udefrakommende ekstrinsisk. Det lille zen i slutningen af ordet henviser bl.a. til vores indre sindstilstand, når vi i samspil med hesten er til stede i nuet.

Ofte ser vi heste bevæge sig helt fantastisk på åbne vidder, og de fleste ryttere ved, at der er lang vej til og mange timers træning bag, hvis hesten skal bevæge sig lige så naturligt, ubesværet og spektakulært med rytter på. Men det er absolut muligt.

Hestens medfødte bevægelser

Steinar ville finde en adgangsbillet til hestenes naturlige, medfødte bevægelser, deres stolthed, legesyge og mod.

Pantherwalk med forbenstarget

Som ryttere vil vi gerne have adgang til hestens fulde potentiale. Men vi ved måske ikke helt, hvordan træningen skal tilrettelægges, så hesten kan folde sit bevægetalent ud sammen med os på en sjov og for begge parter givende måde.

Ofte fører ønskerne om at nå bestemte mål på hestens og egne vegne til anspændthed og stivheder i hestens krop – og i yderste konsekvens måske endda til at hesten opgiver at samarbejde med os.

Første skridt i en anden retning er at sætte sig realistiske mål og dernæst at gå i gang med træningen.

Målene kan være nogle specifikke øvelser eller et overordnet mål om at få en gladere og mere samarbejdsvillig hest.

Udfold hestens talent

Med Intrinzen-inspireret træning gælder det om at være nysgerrig på sin hest og god til at se, hvor hesten er mentalt for derved at facilitere succesfuld træning.

Steinars oftest sagte sætning under de tre dage, som kurset varede, var: Line it up for success!

Direkte oversat betyder det at skabe rammerne for, at din hest kan udfolde sig selv og sit talent på en legende og let måde.

Øvelser: pose og panther walk

Forskellige redskaber til træningen kan være en palle med en plade påsat, hvorpå hesten kan lære at forskyde sit balancepunkt bagud – præcis, som når vi gerne vil samle hesten til at gå en god, langsom tølt.

Power pose eller crunches, som øvelsen kaldes, motiverer hesten til at løfte sit brystben, bruge sin mavemuskulatur og hele overlinjen fra øverste nakkehvirvel og ned til haleroden.

Hesten trænes dermed til bedre at blive i stand til at være både selvbærende og at kunne bære rytterens vægt.

Gå elegant som en panter

En anden øvelse er panther walk: at gå elegant som en panter, hvor der i indlæringsfasen anvendes et såkaldt target, som hesten lærer at række ud efter med forbenene.

Steinar hjælper med forbenstarget og begyndende pantherwalk

 

Øvelsen er bl.a. fremmende for skulderbevægelighed og balance samt generelt løsgørende og smidiggørende. De to øvelser kan kobles sammen, så hesten går direkte ind i panther walk fra en power pose. Hesten starter dermed sin panther walk fra samlet form, hvorved der opnås et løft i skulderpartiet, så hesten bevæger sig velrejst og fuld af kraft fra bagparten.

Muletarget til eftergivenhed og samling

Target kan også anvendes som såkaldt snude- eller muletarget, hvor hesten inviteres til at øge sin mobilitet i nakkeregionen og den øverste del af halsen ved at kigge efter target, når det præsenteres for hesten.

Muletarget for øget bevægelighed i hals og nakkeregion uden træk i tøjlen.

 

Power poses og muletarget kan kombineres, så hesten kan trænes i at stille sig i nakkeregionen samtidig med, at den samler sig og forskyder balancepunktet bagud.

Øvelsen er meget værdifuld til at øge hestens smidighed og eftergivenhed i samlet form.

Andre øvelser: fancy trot, mindful walk

Mindful walk, en rolig gang med fuldt fokus på samhørigheden mellem hest og træner. Hesten trænes løs, dvs. uden grime eller trense, den følger blot sin træner rundt af egen fri vilje, hvilket er hele konceptets udgangspunkt.

Fancy trot, hvor hesten løfter sig op fortil og traver passagelignende med cadence. Øvelsen er en videreudbygning af panther walk.

Miks med gangarter og galopanspring

Derudover kan øvelserne kobles sammen i det uendelige, fra power pose til samlet tølt eller endda galopanspring fra power pose. Det gælder om at være åbensindet, slippe fantasien løs og turde at lege med sin hest.

Steinar opfordrer til at droppe micromanagement og i stedet lade hestene folde sig frit ud, altså uden den detaljestyring og kontrol over hesten, som vi ellers ofte ser på stævnebanerne.

En rigtig flot hest er den, der bevæger sig med glæde og i flow.

Fyr op under din hests bevægeglæde

Steinars budskab er, at alle kan gå denne vej gennem tre stadier i træningen: Fire – Wire – Seal.

 Fire står for at fyre op under en række sensoriske input, som stimulerer hestens proprioceptive sans og samtidig øger hestens bevægeglæde og motivation. Det kan f.eks. være gennem at stå og gå på varieret underlag så som en madras – en pendant til tuerne i det islandske terræn, som fordrer, at hesten skal stabilisere og tilpasse sig underlagets varierende beskaffenhed.

Wire står for at kæde de forskellige øvelser sammen til en helhed, en måde hesten lærer at bevæge sig på i divergerende sammenhænge; ude på marken, på ridebanen, på en tur i skoven eller på stævnebanerne.

Seal står for at forsegle bevægelse og læring hos hesten gennem gentagelser, hvorved hesten ofte ender med at have integreret bevægemønstrene så meget, at den helt naturligt vælger dem af sig selv.

Kongstanken er, at hesten gøres til herre over egne bevægelser også i træningssituationen. I fagsprog er dette en del af principperne for Empowerment-træning, og når hesten samtidig gives øget autonomi, altså selvbestemmelse, ikke kun i de timer, hvor den ikke trænes, men også under træningen i fællesskabet med rytteren, bliver resultatet en fysisk og psykisk stærk, agil og bevægelsesmotiveret hest.

Note: Træn med hjelm

Det anbefales at træne med hjelm og såkaldt beskyttet kontakt som f.eks. at hest og træner er på hver sin side af et opsat hegn som på billederne, da hestene under intrinzen-inspireret træning kan byde ind med vilde hop og andre glædesudbrud.

 

Relaterede artikler