Ferie med heste: Hvor må du egentlig ride?

Af: Pernille Engsig Eskildsen

Foto: Susanne Linnet Aagaard

30 juni 2021
Tema

TEMA: Ferie med heste

Måske er du én af de mange ryttere, der vælger at holde sommerferien  i Danmark. Et udsøgt valg. For vores lille kongerige er et rent slaraffenland for hestefolk og turryttere. Her er overskuelige afstande, behagelige temperaturer, lettilgængelige skove, minimal corona-smitte, gode overnatningssteder for folk og fæ og ikke mindst masser af islandske heste.

TÖLT har tjekket nogle af mulighederne for rideferier, rideture og ferie med heste i Danmark. I dette tema, der første gang blev bragt bragt i magasinet i sommeren 2020, præsenterer vi blot en brøkdel.

I bunden af denne side kan du se de artikler, der relaterer sig til temaet.

Hvor må du egentlig ride?

Inden du begiver dig på sommereventyr kan det være en god idé lige at læse op på, hvor du egentlig må ride, og hvor du ikke må. Tag eventuelt et foto af denne side med din telefon. Så har du reglerne lige ved hånden.

MARKVEJE OG STIER

Ridning er tilladt på alle veje og stier i det åbne land med mindre, der er skiltet mod ridning. En sti er efter naturbeskyttelsesloven en ”permanent,  menneskeskabt færdselsbane.”

I TRAFIKKEN

Ridning er tilladt på offentlige veje, undtagen på motor- og motortrafikveje. I færdselsloven betragtes en ekvipage som et motorkøretøj, derfor er ridning på cykel- og gangstier som udgangspunkt forbudt.

På private veje og private fællesveje kan ridning være forbudt, hvis ejerne er enige om forbuddet, og der er skiltet lovligt. Du skal ride i højre side.

STATSEJEDE SKOVE

I mange skove er der ridespor og ridestier. Her er ridning tilladt på asfalterede veje, stenbelagte veje og grusveje over 2,5 meter i bredden. Ridning er tilladt i skovbunden, dog ikke i nyplantninger og på fortids-minder. Skilte fortæller, når dele af skoven er lukket for ridning. Find Naturstyrelsens arealer: www.ridespor-danmark.dk

ØVELSESTERRÆN

Offentlighedens adgang til de militære øvelsesområder tilgodeses, når sikkerhed og andre forhold tillader det. Bestemmelser om øvelsesområdet fremgår af drifts- og plejeplaner, skilte, afspærringer og ordensreglementet.

PRIVATE SKOVE

I private skove er ridning tilladt på gennemgående, private fællesveje. Ridning på disse veje kan være forbudt, hvis alle ejere af vejen er enige om forbuddet, og der er skiltet. Kommunen kan i visse tilfælde tilsidesætte forbuddet. Skovejeren kan tillade ridning, evt. mod betaling.

DYRKEDE OG  UDYRKEDE AREALER

Ridning på dyrkede arealer, stubmarker, brakmarker og i sprøjtespor kræver ejerens tilladelse. Kontakt lodsejeren for en aftale. Ridning på dyrkningsfrie bræmmer langs åer og vandløb kræver også ejerens tilladelse. Man må kun ride på offentligt ejede udyrkede arealer, hvis ejeren (staten/kommunen) specifikt har givet tilladelse som fx i nogle af de militære øvelsesterræner. Kilde: www.ridespor-danmark.dk

STRANDE OG KLITTER

Du må ride på stranden fra 1. september til 31. maj ved adgang ad lovlige veje eller stier. På strande, hvor bilkørsel er tilladt, må du ride hele året. Ejeren af stranden (ofte staten eller kommunen) kan give tilladelse til ridning i sommermånederne. Klitter og fredede arealer er sårbare naturtyper, derfor må du kun ride på veje og stier, hvor det er tilladt.

Relaterede artikler