Kortlægning af ridespor i Danmark

Af: Kristina Christensen

Foto: Kristina Christensen

01 juli 2019
Tema

Kortlægning af ridespor i Danmark

TEMA: RIDESPOR & ADGANG TIL NATUREN

Kragerne vender. Du må fortsætte til fods og på cykel – men må du også, når du er til hest? Med dette tema sætter TÖLT fokus på de muligheder og begrænsninger, der eksisterer i forhold til at færdes i det åbne land på hesteryg.

TÖLT ser på Hjemmesiden Ridespor-danmark.dk, der giver natur- og motionsryttere overblik over, hvor de kan få en god rideoplevelse.

 

Er du tilflytter, feriegæst med hest eller ønsker du bare et bedre og mere komplet overblik over mulighederne for at ride i et lokalområde? Så kan du på projekt Ridespor-Danmarks hjemmeside finde et interaktivt kort med indtegnede ridespor, der viser, hvor du lovligt må færdes til hest. Der er tilknyttet et tegneværktøj til kortet, som alle kan anvende. Hvordan, vender vi tilbage til.

Nationalt overblik

Nogle af de ridespor, der allerede er tegnet ind på det interaktive kort, er veletablerede. De er høstet fra hjemmesiderne ud-i-naturen.dk og friluftsguiden.dk. Det særlige ved kortet er, at det lader ryttere dele ridespor med hinanden.

-På den måde skaber hestefolket sammen et overblik over hele landets ridespor, fortæller projektleder for Ridespor-Danmark, Tove Urup Madsen.

-Platformen er i luften, og det her er bare starten. Vi skal nu til at oplyse om, at den her mulighed findes. Der er mange spor rundt omkring i landet, som aldrig bliver delt med andre. I nogle kommuner skal man grave langt ind på hjemmesider for at finde godkendte ridespor, og det kræver tid til at lede. Meningen med det interaktive kort på ridespor-danmark.dk er, at alle landets ridespor indtegnes og synliggøres, siger hun og forklarer, at der er tale om et nationalt kortværktøj. Og dét er der, isoleret set, aldrig nogen, der har forsøgt sig med at udvikle før nu.

Alle kan være med

Kortet, i sin nuværende form, er en åben platform, der er tilgængelig for alle. Og starten er gået, hvis man gerne vil dele et ridespor med andre. Når man går ind under rideruter på ridespor-danmark.dk, kan man få oplysninger om, hvordan man får adgang til selve tegneværkstedet, hvor man indtegner et ridespor.

-Men du skal være helt sikker på, at den rute, du indtegner, er i overensstemmelse med, at ridende er sikret lovlig adgang. Det er altså ikke en mulighed at indtegne en rute, som du har lavet en privat aftale med din nabo om, at kun du må ride på. Det skyldes, at vi skal overholde adgangsbestemmelserne i naturbeskyttelsesloven. De siger nemlig, at en lodsejer har mulighed for at sætte et skilt op med ridning forbudt, forklarer Tove.

-Det er udfordringen i det her. Vi skal respektere loven, og derfor skal du altid spørge lodsejer om lov, inden du tegner et ridespor ind. Når man har lavet en aftale, undgår andre ryttere at møde disse skilte, og det er jo ærgerligt, hvis man har kørt et stykke for at ride en tur, og der så pludselig er kommet et forbudsskilt op. Men vi må altså gerne ride på markveje i det åbne land, hvis der ikke er et forbudsskilt, fortsætter hun og tilføjer:

-Hvis du nu havde været til fods eller på cykel, ville din nabo ikke have haft muligheden for at forhindre din adgang. Så ville du have haft ret til adgang. Derfor kan man godt tale om, at ryttere per definition er diskrimeret i forhold til loven, men det er et helt andet og politisk anliggende, som også er ét af delmålene at få ændret på i projekt Ridespor-Danmark.

-Hvis du nu havde været til fods eller på cykel, ville din nabo ikke have haft muligheden for at forhindre din adgang. Så ville du have haft ret til adgang. Derfor kan man godt tale om, at ryttere per definition er diskrimeret i forhold til loven, men det er et helt andet og politisk anliggende, som også er et af delmålene at få ændret på via projekt Ridespor-Danmark.

Tove understreger, at ridesporkortet kun bliver så godt, som vi sammen gør det til. Hun håber, at mange vil være med, og i tegneværkstedet er der en manual til, hvordan man gør.

-Det er ikke svært, og du kan ikke gøre noget forkert eller ødelægge noget. I tegneværkstedet kan du også få hjælp til at finde ud af, hvem der ejer jorden, således at du kan komme i kontakt med lodsejer.

Alle indtegnede spor får en kontaktperson. Det vil sige, at vi i projektet altid vil vide, hvem vi kan rette henvendelse til i tvivlsspørgsmål, siger hun.

Kortet fungerer også som en web-app, hvilket vil sige, at med en telefon i lommen, kan du altid sikre dig, at du er på rette vej, og at du rider på det spor, som andre har anbefalet.

http://www.islandshest.dk/natur/rideruter-i-danmark/kan du finde en helt ny folder udgivet af projekt Ridespor-Danmark.dk. Her finder du en beskrivelse af reglerne for ridning i det åbne land.

OM RIDESPOR DANMARK

Dansk Islandshesteforening har igennem mange år haft adgang til ridning i naturen som politisk mærkesag. Derfor var det også en milepæl, da Danmarks Idrætsforbund og Dansk Ride Forbund i 2017 udpegede Dansk Islandshesteforening til at varetage et projekt, hvis formål er at øge adgangen til at færdes til hest i naturen. Projektet fik navnet Ridespor-Danmark.

Med projektet fulgte en bevilling med bidrag fra alle tre forbund til at ansætte en projektleder. Tove Urup Madsen står i spidsen for at oplyse om og eksekvere projektets mange delmål.

Udover organisering af natur- og motionsryttere, herunder oprettelse af ridelaug, arbejder Ridespor-Danmark også med:

  • Udarbejdelse af et kortværktøj, der viser ridespor over hele landet
  • Uddannelse af ridesporsfrivillige
  • Politisk arbejde, der skal forbedre adgangsmulighederne for ridende blandt andet i samarbejde med Danmarks Idrætsforbund og Friluftsrådet.
  • Sekretariat for offentligt ER-FA-netværk, hvor man kan dele erfaringer

Artiklen er en del af temaet “En fælles sag” hvor TÖLT i juli 2019 sætter fokus på de muligheder og begrænsninger, der eksisterer i forhold til at færdes i det åbne land på hesteryg.

Vi tager til Naturmøde og møder Dansk Islandshesteforening og Ridespor-Danmark i friluftsrådets telt. Her kigger man langt efter bedre ridemuligheder i naturen samtidig med, at natur- og motionsryttere synliggøres blandt hundredevis af andre naturinteressenter.

Temaet ser også på, hvordan du på en hjemmesiden ridespor-danmark kan dele dine lovlige ridespor med andre ryttere og selv gå på opdagelse efter nye rideruter rundt i landet. Og endelig tester vi, hvordan en adgangslåge virker. Sådan helt lavpraktisk i Lille Vildmose.

 

Relaterede artikler