Bliver du også stoppet af skræmmeskilte?

Af: Pernille Engsig Eskildsen

Foto: Friluftsrådet

12 oktober 2021

Alle skal mulighed for at opleve naturen. Derfor er det vigtigt, at der er gode adgangsmuligheder til den overalt i landet. Men det er ikke altid ukompliceret at komme til at gå, løbe, cykle eller ride i et naturskønt område.

Gå Nye veje

Friluftsrådet lancerer nu kampagnen Gå Nye Veje, hvor du kan hjælpe med at rydde op i skilteskoven ved at registrere den barriere, du møder i naturen.

Skræmmeskilte, låste låger, hegn og generel uvidenhed hos naturbrugerne om adgangsreglerne i naturen er med til at forhindre mange mennesker i at nyde en tur i det blå. Nogle er lovlige, mange er ikke.

Skilte, låger og hegn stopper naturbrugere

En stor rapport fra Københavns Universitet viser, at der i Danmark er op til 80.000 barrierer i naturen – fra skilte til låste låger – som hindrer adgang.

– Desværre oplever vi, at mange bliver begrænset i den adgang til naturen, de reelt har. Stier og markveje bliver nedlagt ulovligt, eller der er ulovlige barrierer derude.

Det siger Niels-Christian Levin Hansen, formand i Friluftsrådet.

Adgangsreglerne er desuden så komplicerede, at mange, både naturbrugere, lodsejere og kommunerne, som skal håndhæve reglerne, har svært ved at gennemskue dem.

Vi kender ikke reglerne

På den baggrund lancerer Friluftsrådet sin nye, omfattende kampagne: Gå Nye Veje. Kampagnen skal engagere befolkningen (dig ) og foreninger i arbejdet med at fjerne de mange (ofte ulovlige) barrierer for adgang, der er i den danske natur.

Målet er også at udbrede danskernes kendskab til adgangsreglerne i naturen.

En undersøgelse fra 2019 viste, at kun halvdelen af os ved, at det er tilladt at færdes på private strande. Kun hver fjerde ved, at man må bade på private strande, hvis der er mere end 50 meter til nærmeste bebyg­gelse, og blot en fjerdedel af os er klar over, at man må cykle på veje og stier i private områder.

Hele 16 love og bekendtgørelser

– Friluftsrådets forklaring på det lave kendskab er ikke kun manglende oplysning eller viden hos danskerne. Det er i lige så høj grad, at reglerne er så komplicerede, at det kan være svært at overskue for den enkelte. Der er for eksempel ikke en samlet lov om adgang til na­turen – man skal kende flere end 16 love og be­kendtgørelser og sammenhængen mellem dem for at blive klog på, hvad man må og ikke må, siger Niels-Christian Levin Hansen og fortsætter:

Oprydning i lovgivningslabyrinten

– Mange regler afhænger af ejerforholdene: Er det offentlig eller privat natur? Det kan jo være svært at vide, når man kommer gående på søndagsturen. Samtidig skal man forholde sig til, hvilket tidspunkt på dagen det er, årstiden og antallet af meter til nærmeste beboelse, ligesom reglerne og de mange undtagelser varierer i skov, på strand og i det åbne land. Der trænger alvorligt til en oprydning i lovgivningslabyrin­ten.

– Forhindringer og barrierer på vejen gennem naturen skaber tvivl og utryghed, og det kan ødelægge oplevelsen. Så vi har brug for hjælp fra alle naturbrugere til at få registreret de barrierer, de møder på ture i naturen.

Friluftsrådet vil i hver enkelt sag vurdere, om den skal videre til kommunen og hjælpe med at kontakte kommunen, så barriererne bliver fjernet, hvis de er ulovlige, men vi har brug for befolkningens hjælp. Det er vores håb, at vi på den måde kan få ryddet op i skilteskoven, siger Niels-Christian Levin Hansen.desværre

Hvad kan du gøre som rytter og naturbruger?

På hjemmesiden gaanyeveje.dk kan du registrere de barrierer, som du møder i naturen på et kort og få overblik over andre indberettede forhindringer. Friluftsrådet vil vurdere, om hver enkelt sag skal videre til kommunen. Rådet vil også hjælpe med at kontakte kommunen, så barriererne bliver fjernet, hvis de er ulovlige.

På hjemmesiden kan du også få alle relevante oplysning om adgangsreglerne i naturen.

De fire huskere, før du registrerer en barriere på gaanyeveje.dk

  1. Selv om du mener en barriere er ulovlig, skal du rette dig efter den.
  2. Sæt dig ind i reglerne og overhold dem. Du kan finde dem på gaanyeveje.dk/kend-reglerne
  3. Kontakt gerne ejeren af den natur, du er i, og få en snak om barrieren. Man kan komme langt med samtale.
  4. Vis hensyn i naturen – både til dyr og planter, dem, du møder på din vej, og dem, der ejer den natur, du er i.

FEM skarpe til Winni Grosbøll, direktør i Friluftsrådet 

 Tager Friluftsrådet med kampagnen her rollen som skiltepoliti?

Som organisation, hvis opgave det er at sikre folk adgang til naturen, synes vi ikke, det er i orden at sætte skilte og barrierer op. Barrierer, som forhindrer adgang, når man ifølge loven gerne må være der. Vi ved, at der er mange tusinde ulovlige barrierer derude.

Vi siger ikke, at alle barrierer, vi får tip om, er forkerte eller ulovlige. Det kan og skal Friluftsrådet ikke afgøre. Men vi vil gerne have undersøgt de steder, hvor folk er i tvivl, om de må færdes – og have ryddet op i det.

Nogle lodsejere har lige så svært ved at gennemskue adgangsreglerne som mange andre. På den lange bane skal kampagen gerne ende ud i nogle regelforenklinger på området, som også kan hjælpe lodsejerne.

 Giver I ikke kommunerne en meget stor ekstra opgave?

Vi ved, det er en stor opgave for dem. Men vi kan som forening ikke ændre på, at det er kommunernes opgave at håndhæve loven. Vi hjælper med at finde de steder, hvor de skal tage sig af ulovlige barrierer.

 Skaber det ikke flere konflikter ude i naturen?

Det håber vi ikke, for det er slet ikke formålet.

Udover at bede folk om at registrere de barrierer, de møder i naturen, oplyser vi om adgangsreglerne og opfordrer til god adfærd. Der er rigtig mange mennesker, som færdes i vores natur. Det at vide, hvad man må og ikke må og at tage hensyn til naturen er mindst lige så vigtigt, som at registrere barrierer. Vi opfordrer altid til, at man tager en snak med hinanden først.

 Hvad med den private ejendomsret?

Hvis man ejer natur i Danmark, skal stier og veje være åbne for alle i dagtimerne. Til gengæld må folk ikke slå sig ned i nærheden af beboelse. Det er en af de regler, vi oplyser naturgæster om. Vi forstår godt, at ejere af natur kan blive frustrerede over, at folk ikke kender eller overholder reglerne på privat grund. Men det legitimerer ikke, at vedkommende laver ulovlige skilte eller andre barrierer. 

Opfordrer I til selvtægt med sådan en kampagne? 

Nej. Vi beder folk om hjælp til at registrere steder, hvor der måske er en ulovlig barriere. Vi understreger, at man skal rette sig efter, hvad der står på et skilt, for det er alene kommunens afgørelse, om det er lovligt eller ulovligt at sætte skiltet op. Vi giver folk en handlemulighed i en situation, der ellers kan være svær at gennemskue. 

 

Relaterede artikler